منوی کاربری

شنبه پنجم بهمن 1398 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و خدمات وابسته و دومین نمایشگاه بین‌المللی دارو با حضور مسئولان استانی در اصفهان برپا شد.

شنبه بیست و هشتم دی 1398 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان از برگزاری همزمان چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و خدمات وابسته و دومین نمایشگاه بین‌المللی دارو در این استان خبر داد.

پنج شنبه بیستم دی 1397 

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و صنایع پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی از نوزدهم دی ماه و با حضور فعالان این صنعت در اصفهان برپا شد.

یک شنبه شانزدهم دی 1397 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی از 19 دی ماه در این استان خبر داد.